Chair
Seiji Kakehata
Co-Chairs
Hiromi Kojima
Shin-ichi Kanemaru
Yukiko Iino

Guests of Honor

 • Yasuya Nomura, Japan
 • Livio Presutti, Italy
 • Muaaz Tarabichi, Dubai
 • Naoaki Yanagihara (posthumous), Japan
 • Jacques Magnan, France
 • Jean-Marc Thomassin, France

Honorary Chair

 • Juichi Ito, Japan

Honorary Board -Japan-

 • Kimitaka Kaga
 • Jin Kanzaki
 • Ken Kitamura
 • Hiroshi Moriyama
 • Shingo Murakami
 • Yoshiaki Nakai
 • Kaoru Ogawa
 • Koichi Omori
 • Masafumi Sakagami
 • Sugata Takahashi

Board Members

IWGEES Founding Board Members

 • Stéphane Ayache (former president), France
 • Mohamed Badr-El-Dine, Egypt
 • Seiji Kakehata, Japan
 • Daniel Lee, USA
 • Daniele Marchioni, Italy
 • Joao Flavio Nogueira, Brazil
 • Nirmal Patel, Australia
 • Livio Presutti (former president), Italy
 • M. Mohan Reddy, India
 • Alejandro Rivas, USA
 • Muaaz Tarabichi, Dubai

EXECUTIVE BOARD MEMBERS

 • Michael S. Cohen, USA
 • Manuela Fina, USA
 • Arun Iyer, United Kingdom
 • Adrian James (Lead Scientific Adviser), Canada
 • Mustafa Kapadia, India

Partner Society

Local Advisory Committee- JOS board members-

 • Katsumi Doi
 • Shin-Ichi Haginomori
 • Yasuaki Harabuchi
 • Naohito Hato
 • Tetsuo Ikezono
 • Satoshi Iwasaki
 • Tadashi Kitahara
 • Hitome Kobayashi
 • Takashi Nakagawa
 • Takeshi Oshima
 • Michihiko Sone
 • Tetsuya Tono
 • Shin-ichi Usami
 • Hiroshi Yamashita
 • Tatsuya Yamasoba
 • Naohiro Yoshida

Local Organizing Committee

 • Yasuhiro Arai
 • Masato Fujioka
 • Takeshi Fujita
 • Akira Ganaha
 • Nobuhiro Hakuba
 • Masashi Hamada
 • Hiroshi Hidaka
 • Yasuyuki Hinohira
 • Harukazu Hiraumi
 • Arata Horii
 • Ryusuke Hori
 • Muneki Hotomi
 • Katsuhisa Ikeda
 • Takao Imai
 • Akira Inagaki
 • Kotaro Ishikawa
 • Ken Ito
 • Makoto Ito
 • Tsukasa Ito
 • Hiroshi Iwai
 • Shinichi Iwasaki
 • Akinobu Kakigi
 • Kazusaku Kamiya
 • Rie Kanai
 • Sho Kanzaki
 • Shin Kariya
 • Yukio Katori
 • Atsushi Kawano
 • Tetsuaki Kawase
 • Taisuke Kobayashi
 • Manabu Komori
 • Masahiro Komori
 • Atsushi Matsubara
 • Nozomu Matsumoto
 • Tatsuo Matsunaga
 • Takeshi Matsunobu
 • Ryota Mihashi
 • Shujiro Minami
 • Takenori Miyashita
 • Kunio Mizutari
 • Hiroko Monobe
 • Yuka Morita
 • Toshihisa Murofushi
 • Yuji Nakamaru
 • Yoshihiro Noguchi
 • Hiroshi Ogawa
 • Nobuo Ohta
 • Naoki Oishi
 • Masayuki Okamoto
 • Takayuki Okano
 • Yorihisa Orita
 • Yumi Ohta
 • Tatsunori Sakamoto
 • Hideaki Sakata
 • Hajime Sano
 • Akira Sasaki
 • Hiroaki Sato
 • Shuntaro Shigihara
 • Seiichi Shinden
 • Kyoko Shirai
 • Hideo Shojaku
 • Kazuma Sugahara
 • Hisashi Sugimoto
 • Kishiko Sunami
 • Hiroshi Sunose
 • Hideaki Suzuki
 • Masaaki Suzuki
 • Masashi Suzuki
 • Mikio Suzuki
 • Mitsuya Suzuki
 • Keiji Tabuchi
 • Kuniyuki Takahashi
 • Masahiro Takahashi
 • Ken-ichi Takano
 • Yusuke Takata
 • Noriaki Takeda
 • Kazuhiko Takeuchi
 • Yutaka Takumi
 • Masaya Takumida
 • Makito Tanabe
 • Yasuhiro Tanaka
 • Takeshi Tsutsumi
 • Yasue Uchida
 • Hiroyuki Yamada
 • Takechiyo Yamada
 • Kazuhisa Yamamoto
 • Norio Yamamoto
 • Yutaka Yamamoto
 • Toshiaki Yamanaka
 • Masaru Yamashita
 • Daisuke Yamauchi
 • Haruo Yoshida
 • Yu Yuasa

International Committee

Pan-Asia (PAWGEES board members)

 • Wai Tsz Chang, Hong Kong
 • Chin-Kuo Chen, Taiwan
 • Jong Woo Chung, Korea
 • Yong Cui, China
 • Tengku Mohamed Izam Tengku Kamalden, Malaysia
 • In Seok Moon, Korea
 • Euan Murugasu, Singapore
 • Raymond Ngo, Singapore
 • M. Mohan Reddy, India
 • Alexander John Saxby, Australia
 • Michael Tong, Hong Kong
 • Qiong Yang, China

Europe

 • Stéphane Ayache, France
 • Jose Carlos Casqueiro, Spain
 • Marco Domenico Caversaccio, Switzerland
 • Arun Iyer, United Kingdom
 • Daniele Marchioni, Italy
 • Hidemi Miyazaki (Accommodation Ambassador), France, Denmark, Japan
 • Giuseppe Panetti, Italy
 • Serena Preyer, Germany
 • Richard Salzman, Czech Republic
 • Domenico Villari, Italy

North America

 • Michael S. Cohen, USA
 • Justin S. Golub, USA
 • Brandon Isaacson, USA
 • Adrian James, Canada
 • Ken Kazahaya, USA
 • Daniel Lee, USA
 • Alicia Marie Quesnel, USA
 • Konstantina Stankovic, USA
 • George Wanna, USA

Central/South America

 • Carlos Figueroa, Guatamala
 • Ta Ju Liu, Paraguay
 • Joao Flavio Nogueira, Brazil
 • Marete Palma, Mexico
 • Jose Antonio Rivas, Colombia
 • César Toro, Chile

Africa/Mid East

 • Mohamed Badr-El-Dine, Egypt
 • Ophir Handzel, Israel
 • Reuven Ishai, Israel
 • Chimmy Omamo-Olende, Kenya
 • Ali Ozdek, Turkey

Scientific Committee

 • Matteo Alicandri, Italy
 • Lukas Anschuetz, Switzerland
 • Daniele Bernardeschi, France
 • Marco Bonali, Italy
 • Daniel Choo, USA
 • Michael S. Cohen, USA
 • Masato Fujioka, Japan
 • Stephen Hoff, USA
 • Woo Seok Kang, Korea
 • Jong Dae Lee, Korea
 • Kunio Mizutari, Japan
 • Koji Nishimura, Japan
 • Aaron Kyle Remenschneider (chair), USA
 • Davide Soloperto, Italy
 • Jun Suzuki, Japan
 • Chih-Chieh Tseng, Taiwan

YEES

 • Akiko Amano, Japan
 • Melissa Castillo-Bustamante, Colombia
 • Adela Cordero Devesa, Spain
 • Gaia Federici, Italy
 • Deepa Galaiya, USA
 • Justin S. Golub, USA
 • Hajime Koyama, Japan
 • Elliott D. Kozin (chair), USA
 • Evie Landry, Canada
 • Hirooki Matsui, Japan
 • Toru Miwa, Japan
 • Il Joon Moon, Korea
 • Naoko Murai, Japan
 • Ashley Nassiri, USA
 • Alessia Rubini, Italy
 • Chikako Shinkawa, Japan
 • Cameron Wick, USA

Steering Committee

JWGEES members

 • Takanari Goto
 • Ryusuke Hori
 • Yukiko Iino
 • Tsukasa Ito
 • Seiji Kakehata (chair)
 • Rie Kanai
 • Shin-ichi Kanemaru (co-chair)
 • Sho Kanzaki
 • Taisuke Kobayashi
 • Manabu Komori
 • Hiromi Kojima (co-chair)
 • Hajime Koyama
 • Hirooki Matsui
 • Yu Matsumoto
 • Ryosei Minoda
 • Kunio Mizutari
 • Suetaka Nishiike
 • Chikako Shinkawa
 • Kishiko Sunami
 • Masaya Uchida
 • Daisuke Yamauchi

International members

 • Daniel Lee (co-chair), USA
 • Maura Cosetti (co-chair), USA