Japanese / English

Home > Members

Members

Professor MATSUZAKI, Masanori
Assistant Professor EBINA, Teppei TERADA, Shin-Ichiro
KONDO, Masashi
Postdoctoral Fellow SHINOTSUKA, Takanori OBARA, Keitaro
Graduate Student HATANO, Natsuki YOSHIDA, Eriko
AKO, Rie SASAGAWA, Akitaka
INOUE (Univ. of Tsukuba) HYUGA, Yuka
HONG, Dokyeong
Resident Doctor TANIMOTO, Sai
Undergraduate student ONOZAWA, Yuya ENDO, Takuya
MATOBA, Ryota YOSHIHARA
NOMURA, Shin-nosuke NISHIO, Monami
OGURA, Ayaka
Technical Assistant TAKAHASHI, Yoichi HIRAYAMA, Yuka
NISHIYAMA, Mio
Office Assistant INOUE, Kanae
Secretary MIYAJIMA, Akemi
Visiting Researcher MASAMIZU, Yoshito    Dec., 2019