Japanese / English

Home > Members

Members

Professor MATSUZAKI, Masanori
Lecturer EBINA, Teppei
Assistant Professor TERADA, Shin-Ichiro
KONDO, Masashi
Postdoctoral Fellow SEHARA, Keisuke
Graduate Student HATANO, Natsuki YOSHIDA, Eriko
AKO, Rie SASAGAWA, Akitaka
HYUGA, Yuka HONG, Dokyeong
Undergraduate student NOMURA, Shin-nosuke NISHIO, Monami
OGURA, Ayaka
Technical Assistant TAKAHASHI, Yoichi HIRAYAMA, Yuka
NISHIYAMA, Mio HIROKAWA, Mai
Office Assistant INOUE, Kanae
Secretary MIYAJIMA, Akemi    Dec., 2019