日本語 English tagalog korea 中文 thai indnesia vietnam Russian


Isang Balitaan Tungkol sa Asbestos Para sa mga Bata at Magulang

Narinig mo na ba ang tungkol sa asbestos? Ang asbestos ay may mga maliliit at hibla-hiblang natural at mineral na himaymay. Ito ay madalas mas manipis sa buhok ng tao.

Dahil ang asbestos ay isang mabisang insulator at pampahinto o pampabagal sa pagkalat ng apoy, madalas itong gamitin bilang  materyal sa pagtayo ng mga gusali.

Kung nawawasak o nadudurog ang mga gusali at mga ibang materyales, ang mga himaymay ng asbestos ay nakakawala sa hangin.

Kapag nalanghap ang mga himaymay ng asbestos, maaring magdulot ng mga sakit o karamdaman makalipas ang mga taon.

Sa Japan, halos karamihan ng mga asbestos na ginamit noong nakaraan ay nandito pa rin sa araw na ito.

Kaya tayo nang matuto tungkol sa asbestos upang maiwasan nating makalanghap nito.

Department of Global Health Nursing
St. Luke's College of Nursing
Yasuko NagamatsuPara sa mga Bata
What is Asbestos?
Ano ang Asbestos?
Whre is Asbestos?
Nasaan ang Asbestos?
Dangerous Asbestos
Mapanganib na Asbestos
What to do if I find Asbestos.
Ano ang dapat gawin kung nakahanap or nakakita ng Asbestos?
What happens if I inhale Asbestos
Ano ang mangyayari kapag naka-langhap ng Asbestos?

アスベストから子供を守ろう