Our Team

Chiba University

Ichiro Manabe, MD, PhD
Mio Nakanshi, PhD
Fujimi Kudo, PhD

Lab sepecialists

Noriko Yamanaka
Kaori Ogasawara
Yoshiko Otsuka

Graduate Students

Kenta Hagiwara
Hyeree Kim
Shion Nagasawa

University of Tokyo (Fujiu Group)

Katsuhito Fujiu
Eriko Hasumi
Toshiya Kojima
Yukiteru Nakayama
Junichi Sugita
Takumi Matsubara
Jun Matsuda
Tsukasa Oshima